„Dziatki tak lubią wszystko, co małe…”. Deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku — próba porównania na wybranych przykładach

Anna Gibasiewicz

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Prace Literackie

53, 2013

Pages from 117 to 128

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout