Articles

Dominika Skiba

Articles

Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów

AbstractDownload article

Samotni wędrowcy, czytelnicy Wertera, wszyscy, którzy nie chcieli się narodzić. „Żywot zaczarowany” twórców uwertury dla paryskiej cyganerii

AbstractDownload article

Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawcy, czyli tłumacze tekstów orientalnych w romantycznym Wilnie

AbstractDownload article

Cyganerii Warszawskiej próby wydawnicze, czyli przegląd „swojskich” czasopism z perspektywy warszawskiej prowincji

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout