Prace Literackie, 51, 2011

Topika w epitalamiach Wacława Potockiego

AbstractDownload articleDownload article

Kozacy w oczach polskich pamiętnikarzy-żołnierzy z początku XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Samotni wędrowcy, czytelnicy Wertera, wszyscy, którzy nie chcieli się narodzić. „Żywot zaczarowany” twórców uwertury dla paryskiej cyganerii

AbstractDownload articleDownload article

Lektura jako źródło cierpień. Autotematyzm i bohaterowie żywcem zaczytani we "Frankensteinie" Mary Shelley

AbstractDownload articleDownload article

Dwie ojczyzny–dwa patriotyzmy (Słowacki–Norwid)

AbstractDownload articleDownload article

Marksizm w rozumieniu Czesława Miłosza

AbstractDownload articleDownload article

Oddawanie głosu pamięci. Uwagi na marginesie "Wysokiego Zamku" Stanisława Lema

AbstractDownload articleDownload article

Policjant erudyta. O literackich kontekstach w cyklu powieści kryminalnych o komisarzu Montalbano Andrei Camilleriego

AbstractDownload articleDownload article

Cabasaria — nieznane matryce papieskich podróży

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout