Prace Literackie, 56, 2016, ss.172

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Literackie wizje ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej na przykładzie semantyki uczuć — romantyczna percepcja poety wędrowca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.1

AbstractDownload articleDownload article

Cyganerii Warszawskiej próby wydawnicze, czyli przegląd „swojskich” czasopism z perspektywy warszawskiej prowincji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.2

AbstractDownload articleDownload article

Błędni rycerze Juliusza Słowackiego — Zawisza Czarny i Beniowski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.3

AbstractDownload articleDownload article

Motywy maryjne w twórczości Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.4

AbstractDownload articleDownload article

„Istotne i całe”? — o postaciach kobiecych w twórczości Cypriana Norwida

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.5

AbstractDownload articleDownload article

Gdzie jest Komandor? Motyw śmierci w kontekście (nie)obecności Kamiennego Gościa w utworach Tadeusza Micińskiego („Przy grobie Don Juana Tenorio”) i Bolesława Leśmiana ([„Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku”])

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.6

AbstractDownload articleDownload article

Hipsterzy w lustrze dekadentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.7

AbstractDownload articleDownload article

Gotyk wyobrażony. O francuskich katedrach w listach Stanisława Wyspiańskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.8

AbstractDownload articleDownload article

Ukryte „exemplum”. O roli łaciny w „Wybrańcu” Tomasza Manna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.9

AbstractDownload articleDownload article

Dwa apokryfy Różewicza w kontekście kilku wersów Księgi Jeremiasza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.10

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o związku książki artystycznej i literatury pięknej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0079-4767.56.11

AbstractDownload articleDownload article

Indeks nazw osobowych

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout