Prace Literackie, 55, 2015, ss.204

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Kilka słów o  biografii naukowej Profesora Lesława Tatarowskiego

Download articleDownload article

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970–2009

Download articleDownload article

O  Lesławie Tatarowskim — onomastycznie

AbstractDownload articleDownload article

Skarby kultury polskiej na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu

AbstractDownload articleDownload article

„Co wadzi, póki lata nie zajdą leniwe…” Szkic o  Alpach w  literaturze polskiej (od Jana Kochanowskiego do Wacława Rolicz-Liedera)

AbstractDownload articleDownload article

Piękna Żydówka czyta Mohorta. Przyczynek do spisu lektur toksycznych

AbstractDownload articleDownload article

Motywy biblijne we wczesnej twórczości Marii Konopnickiej

AbstractDownload articleDownload article

Kirke o  trującym czarze. Wizerunek mitologicznej czarodziejki w  literaturze i  sztuce przełomu XIX i  XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Bajka o  Kasi i  królewiczu Lucjana Rydla — utwór z  podwójnym adresem?

AbstractDownload articleDownload article

Światła i  (malarskie) obrazy w  Oziminie

AbstractDownload articleDownload article

Młodopolscy poeci piszący po francusku. Twórczość Wincentego Koraba Brzozowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Wojenne reportaże Micińskiego z  roku 1917

AbstractDownload articleDownload article

Z (naj)nowszej literatury polskiej. Rozwijająca się droga Andrzeja Stasiuka na Wschód

AbstractDownload articleDownload article

Nowy historycyzm i  ambiwalencja jego (po)nowoczesnych kontekstów

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout