Prace Literackie, 54, 2014, ss.124

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

"Śmierć Komandora" Tomasza Łubieńskiego wobec mitu kamiennego gościa w dramacie XVII wieku (Tirso de Molina, Molier)

AbstractDownload articleDownload article

Zapiski z dna duszy. O "Requiem aeternam..." Stanisława Przybyszewskiego

AbstractDownload articleDownload article

Jak „poeta polski bada kondycję złotego cielca w roku 2008”, czyli o zmaganiach Różewicza z kulturą popularną i masową

AbstractDownload articleDownload article

Poetyzacja prozy w "Wilczym notesie" Mariusza Wilka

AbstractDownload articleDownload article

Intertekstualność — autor — odbiorca. O intencji w relacjach międzytekstowych

AbstractDownload articleDownload article

Realizacja podmiotu homoseksualnego w wybranych tekstach współczesnej kultury wampirycznej

AbstractDownload articleDownload article

„Too much future”. Poeci z gitarą i scena rockowa w NRD wobec ideologii, konformizmu i kontestacji systemu

AbstractDownload articleDownload article

Beat Generation a religia

AbstractDownload articleDownload article

Opisać zło. Motyw seryjnego zabójcy w najnowszej europejskiej literaturze kryminalnej (na wybranych przykładach)

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout