Prace Literackie, 52, 2012, ss.176

Gotycyzm, groza, frenezja. Perspektywa komparatystyczna: Poe — Krasiński

AbstractDownload articleDownload article

Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów

AbstractDownload articleDownload article

Sobowtóry, maski, zwierciadła — mit sobowtóra w "Diablich eliksirach" Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i "Sędziwoju" Józefa Bogdana Dziekońskiego

AbstractDownload articleDownload article

Realizacja założeń dramatu statycznego Maeterlincka w dramacie młodopolskim

AbstractDownload articleDownload article

Przemiany postawy religijnej Leopolda Staffa w perspektywach krytyczno- i historycznoliterackich

AbstractDownload articleDownload article

Retoryczna kompozycja wiersza Zaklęcie Czesława Miłosza

AbstractDownload articleDownload article

Barbarzyńcy w kanonie?

AbstractDownload articleDownload article

"Encyklopedie" Jarosława Marka Rymkiewicza jako historie literatury

AbstractDownload articleDownload article

Autobiografia/Autobiofikcja (glosa do autobiografii Andrzeja Stasiuka)

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław — tło czy bohater cyklu Marka Krajewskiego? Indeks nazw osobowych

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout