Prace Literackie, 47, 2007

Spes in Te. O Odach napoleońskich Kajetana Koźmiana

Download articleDownload article

Pośród filomackich darów dla szkoły powiatowej w Kownie. Edycje warszawskie

Download article

„Poeto, fiat lux!” (O ponadtekstowej ironii Beniowskiego Juliusza Słowackiego)

Download articleDownload article

Korespondencja sztuk w twórczości Juliusza Słowackiego. Rekonesans badawczy

Download articleDownload article

Drugi pogrzeb Juliusza Słowackiego w wybranych utworach poetów polskich

Download articleDownload article

Brat Jan, czyli współudział generała Jana Skrzyneckiego w sprawie Andrzeja Towiańskiego

Download articleDownload article

Bałtyckie impresje Wincentego Pola

Download articleDownload article

Krasiński w podręczniku Manfreda Kridla

Download articleDownload article

Religijne sposoby doświadczania czasu w twórczości Tadeusza Micińskiego

Download articleDownload article

Pippi, Sokrates i Kierkegaard..., Kubuś Puchatek, Platon i Hegel... (O kilku quasi-filozoficznych interpretacjach literatury dziecięcej)

Download articleDownload article

Ocalenie a Wojna i wiosna. Rzecz o pewnym węźle psychicznym (wstępne rozpoznanie)

Download articleDownload article

Symfonia rzeczy. Funkcje opisu przedmiotów w prozie Stefana Chwina

Download articleDownload article

Dylematy literatury polskiej po 1989 roku

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout