Prace Literackie, 49, 2009

Model miłości w "Marii Stuart" Juliusza Słowackiego

AbstractDownload articleDownload article

Reneizm w twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. Rekonesans

AbstractDownload articleDownload article

Fragmenty romantycznej „anatomii bibliomanii”: martyrologia dziecięcych czytelników w "Godzinie myśli" Juliusza Słowackiego

AbstractDownload articleDownload article

Jeszcze o dygresjach w "Beniowskim"

AbstractDownload articleDownload article

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną... Genezyjska wizja odrodzonej Polski

AbstractDownload articleDownload article

Gnuśni Poznańczanie, zawiły wykład cybernetyki i cudowna wiosna – Juliusz Słowacki wobec Wielkopolan

AbstractDownload articleDownload article

„Sami tu szatani grają komedią ze mną... najsmutniejszą”. Słów kilka o inspiracjach komediowych w twórczości Juliusza Słowackiego

AbstractDownload articleDownload article

Balladyna: „cudny, chociaż trujący kwiat”

AbstractDownload articleDownload article

Kawalerskie życie Juliusza Słowackiego – trend epoki czy autokreacja?

AbstractDownload articleDownload article

Słowacki egipski

AbstractDownload articleDownload article

Kto chciałby mieć Kordiana pod swoim dachem? Perspektywy badań nad ironią Juliusza Słowackiego

AbstractDownload articleDownload article

„Naród nie lubi negacji”. Wincenty Pol o Juliuszu Słowackim

AbstractDownload articleDownload article

Słowacki w oczach Sienkiewicza. Kilka uzupełnień, korekt i domysłów

AbstractDownload articleDownload article

Pozytywiści o twórczości Juliusza Słowackiego. Rekonesans

AbstractDownload articleDownload article

Miejsce Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Indeks nazwisk

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout