Prace Literackie

57, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Obraz XVIII-wiecznego miasta polskiego w „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego
(Aleksandra Tomicka )

Nieprzyjaciele zdrowia, czyli kilka uwag o etosie pracy lekarzy w czasach o...
(Agnieszka Kobrzycka)

„Mimo tak wielkiej płci naszej zalety, my rządzim światem, a nami kobiety”....
(Tomasz Sajnóg)

More >

56, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Literackie wizje ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej na przykładzie seman...
(Grażyna Bartnik)

Cyganerii Warszawskiej próby wydawnicze, czyli przegląd „swojskich” czasopi...
(Dominika Skiba)

Błędni rycerze Juliusza Słowackiego — Zawisza Czarny i Beniowski
(Jakub Rawski)

More >

55, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kilka słów o  biografii naukowej Profesora Lesława Tatarowskiego
(Justyna Bajda)

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora L...
(Justyna Bajda)

O  Lesławie Tatarowskim — onomastycznie
(Jan Miodek)

More >

54, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

"Śmierć Komandora" Tomasza Łubieńskiego wobec mitu kamiennego gościa w dram...
(Jadwiga Jęcz)

Zapiski z dna duszy. O "Requiem aeternam..." Stanisława Przybyszewskiego
(Sebastian Węgrzynowski)

Jak „poeta polski bada kondycję złotego cielca w roku 2008”, czyli o zmagan...
(Daria Murlikiewicz)

More >

53, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Ku frenetycznej wrażliwości. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykła...
(Aleksandra Łęgowik)

Mandragora, śmierć i „dwie rozpustne noce”. Alfreda de Musseta i George San...
(Michał Mesjasz)

Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawc...
(Dominika Skiba)

More >

52, 2012

2012

Gotycyzm, groza, frenezja. Perspektywa komparatystyczna: Poe — Krasiński
(Dorota Plucińska)

Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fa...
(Dominika Skiba)

Sobowtóry, maski, zwierciadła — mit sobowtóra w "Diablich eliksirach" Ernst...
(Katarzyna Garbulińska)

Realizacja założeń dramatu statycznego Maeterlincka w dramacie młodopolskim
(Eliza Orman)

More >

51, 2011

2011

Topika w epitalamiach Wacława Potockiego
(Dariusz Dybek)

Kozacy w oczach polskich pamiętnikarzy-żołnierzy z początku XIX wieku
(Tomasz Ślęczka)

Samotni wędrowcy, czytelnicy Wertera, wszyscy, którzy nie chcieli się narod...
(Dominika Skiba)

Lektura jako źródło cierpień. Autotematyzm i bohaterowie żywcem zaczytani w...
(Małgorzata Skibińska)

More >

50, 2010

2010

Biblia w poemacie Mikołaja Kopernika "Septem sidera"
(Krzysztof Biliński)

Edycje i struktura "Ogrodu, ale nie plewionego" Wacława Potockiego
(Andrzej Borkowski)

Bohater i przestrzeń w "Sonetach Krymskich" Adama Mickiewicza
(Małgorzata Jaśkiewicz)

W poszukiwaniu tożsamości gatunkowej powieści poetyckiej. Wprowadzenie
(Agnieszka Wnuk)

More >

49, 2009

2009

Model miłości w "Marii Stuart" Juliusza Słowackiego
(Sylwia Płotnicka)

Reneizm w twórczości poetyckiej Juliusza Słowackiego. Rekonesans
(Barbara Kosińska)

Fragmenty romantycznej „anatomii bibliomanii”: martyrologia dziecięcych czy...
(Małgorzata Skibińska)

Jeszcze o dygresjach w "Beniowskim"
(Henryk Gradkowski)

More >

48, 2008

2008

Senecjańska pieśń "Quae vocat sedes habitanda captas?" w przeróbce Łukasza ...
(Radosław Rusnak)

Tekst literatury staropolskiej w świetle dawnej kultury prawnej. Glosa do k...
(Anna Kochan)

W szkole czy w domu? O modelach edukacji w powieści czasów stanisławowskich
(Paweł Kaczyński)

"Bez przeciwieństw nie ma postępu". O dualistycznej wizji świata w "Pieśnia...
(Agnieszka Osińska)

More >

47, 2007

2007

Spes in Te. O Odach napoleońskich Kajetana Koźmiana
(Witold Wojtowicz)

Pośród filomackich darów dla szkoły powiatowej w Kownie. Edycje warszawskie
(Marian Pacholak)

„Poeto, fiat lux!” (O ponadtekstowej ironii Beniowskiego Juliusza Słowackie...
(Olga Taranek)

Korespondencja sztuk w twórczości Juliusza Słowackiego. Rekonesans badawczy
(Ewelina Wyszyńska)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout